paní Hanžlová Marie                                             

            paní Lamrová Libuše  (nemáme foto)                           pan Tesař Miroslav  (nemáme foto)

            paní Jana Zmeková   (nemáme foto)                            paní Maruška Mandíková 

            paní Božena Říhová  (nemáme foto)                            paní Marie Špičáková (nemáme foto)

            pan Bednář Josef     (nemáme foto)                             pan Misař Radek (nemáme foto)                            

            pan Klofáč  Jiří                                           pan Landa                       

            pan Konečný František - sportovní vychovatel    

            pan Kytka Vratislav - sportovní vychovatel (nemáme foto)              pan Ptačínský (nemáme foto)

            pan Nebeský Pavel  (nemáme foto)

            pan Seitl Vlastimil                           pan Kunc František (1975) 

            pan Schmeiler  (nemáme foto)

       

            pan Suldovský Miroslav 

            pan Slavík Otakar  

            pan Sokolář  Petr  (nemáme foto)      

            pan Jan Palatka

            pan Josef Rozmiler

            pan Rulf  Ladislav  (nemáme foto)                            pan Václav Sýkora