Zadokolesový motorový remorkér Slapy,  
     
  kalendář pro rok 2010 "Bylo nás dvanáct" ,vydaný panem Vladimírem Weinlichem,uvádí, že ZKMR   
  "Slapy" byly provozovány až do roku 1978. V přístavu Rozbělesy čekaly na svůj osud šrotace až do  
  roku 1989. Sešrotovala je loděnice v SRN, v Lauenburku. Z plavidla zůstalo zachováno levé koleso,  
  které má  loděnice Lauenburg vystavené.  
     
    Inv. číslo:                                           63023  
    rok stavby:                                           1957  
    loděnice:                                            Mělník  
       
    1. Technická data:                                                                            3. hlavní stroj:  
    délka tělesa:                                 L :  52,5 m                                        výkon ks :                550                
    šířka tělesa:                                  B :  8,00 m                                        otáčky :                   320 / minutu  
    boční výše uprostřed:                    H :  2,19 m                                        max. zásoba paliva:  24680 litrů  
    střední ponor prázdné lodi:                   0,78 m                                      spotřeba na 1 prov. hod. 86,71 litrů             
       
    2. Technicko provozní data:  
    maximální délka:                     Lmax : 57,37 m  
    maximální šířka:                      Bmax .  9,29 m  
    nejvyšší pevný bod:                  Hfix :    4,56 m  
    maximální ponor:                     Tmax :   1,10 m  
    maximální ponor prázdné lodi:                0,85 m            
    váha prázdné lodi:                     229 tun  
       
    4. Stručný popis:  
    Ocelové, nýtované lodní těleso. Kormidelní zařízení: systém Ward-Leonard, pohon elektrický i ruční.  
    Kormidelní peruť výtlaková, svařovaná, 5,6 m2. Drenážní čerpadlo - pístové čerpadlo hlavního  
    motoru o výkonu Q = 500 l / min.  
       
    5 Palubní zařízení:  
    Elektrický motor pro přední kotevní vrátek: MEZ Vsetín MUR 2214-4, 8kw, 110V, 42A, 750 ot., r.v.1956  
    č.210830.Elektrický motor pro zadní kotevní vrátek: MEZ Vsetín MUR 1718-4, 3,5 kw, 110V,   
    42A, 750 ot., r.v. 1956 č.216830.Elektrický motor pro vlečný naviják MUR 2214-4, 8kw,110V,   
    85A, 750 ot., r.v. 1956 č.211392. 3 kotvy Hall 400 kg 2 kotvy 4 ramenné 300 kg, závěsný  
    benzinový motorek do člunku.  
       
    6. Strojní zařízení:  
    Hlavní motor: Škoda 6 L 350, levý, reversní, č. 22994, r.v. 1956, pomocný motor Škoda 45 ks, 1500 ot.  
    r.v. 1955. Hřídelové dynamo: MEZ Vsetín MR 2218-4, 16 kw, 110V, 140A, r.v. 1958. Pomocné  
    dynamo: MEZ Vsetín MR 2214-4, 18 kw, 115V, 157A, 1576 - 2500 ot.,  
    Asynchronní motor: MEZ Mohelnice č.2864613, 24 kw, r.v. 1955.  
       
    7. Ekonomické údaje:  
    Pořizovací hodnota:                                                5 671 776,- korun českosovenských  
    Roční odpis:                                          3,80%          245 527,- dtto  
    Zůstatková hodnota k 31.12.1962:                           4 651 422,- dtto  
       
    Poznámka: podle přehledu plavidel platném ke dni 31.12.1962 upravil a přepsal Pavel Křesťan