Letos je to již 200 let, co vstoupila v platnost úmluva o svobodné plavbě na Labi. Na základě Labských plavebních akt, podepsaných ve Vídni roku 1821 byly stanoveny zásady svobodné vnitrozemské plavby. Tedy plavby po říčních tocích. Na jejich základě byla podepsána mimo jiné úmluva o svobodné labské plavbě. Několik podpisů rozbilo 48 celních míst, které tísnily jako mnohohlavá saň rozvoj dopravy po Labi. Roku 1822 se stala svobodná plavba mezi Mělníkem a mořem skutečností. Na základě mezinárodních dohod je navíc Labe od Severního moře po Mělník mezinárodní vodní cestou, přístupnou bez omezení plavidlům všech národností a s možností provozu zboží bez jakýchkoliv poplatků, vybíraných státem, kterým Labe protéká. Díky této dohodě má proto Česká republika a její export po labské vodní cestě zaručený svobodný přístup k moři a prostřednictvím mezinárodních mořských vod do celého světa, aniž by jeho cenu mohl ovlivňovat třetí stát prostřednictvím poplatků, na jejichž výši by ČR neměla sebemenší vliv.