Oblastní muzeum Děčín.

Vývoj lodní dopravy na Labi (modely a další tematické sbírky, historický archiv, plány lodí, knihovna) je hlavním námětem muzea, umístěného v bývalém

 loveckém zámečku Thun-Hohensteinů z první poloviny 18. století (100 metrů vpravo od hlavního děčínského nádraží), před nímž stojí jeden z nejstarších

jinanů na našem území.

Dále expozice "Gotická plastika na Děčínsku", " Město na louce" (výsledky archeologického výzkumu středověkého Děčína), "Ptactvo Děčínska".

Obrazová galerie (od baroka po 20. století). Výstavy z regionální historie, vánoční koncerty. Čtyřikrát ročně "Děčínské vlastivědné zprávy".

Otevřeno kromě pondělí.   9-12  a 13-17.  

Polední přestávka 12-13.00 hodin.

Prohlídka s průvodcem (30-60 minut). Výklad též v němčině.