1.      Babický                Václav                    30/6   40

2.      Brzobohatý          Vladimír               22/5   40

3.      Bubeníček           Václav                     24/9    39

4.      Brož                     Jiří                          21/3    40

5.      Cieslar                 Vladislav                23/6    39

6.      Černý                   Miloslav              15/10  40  

7.      Donátek               Oldřich               15/4    40

8.      Douša                   Ladislav                 8/4     40

9.      Groman                Miloš                     18/1   40

10.  Hadrovský            Josef                        10/4   40

11.  Halíř                    Bohumil                   6/2     39

12.  Hamák                Pavel                         18/5   39

13.  Herčík                 Josef                       8/12   39     

14.  Holý                    Antonín                    20/9   40

15.  Horák                 Bohumil                    26/8   38

16.  Horák                  Rudolf                     18/12  38

17.  Horyna                Miroslav                 17/1    39

18.  Hrozek                Vlastimil                 28/10  39

19.  Kalous               Bohumil                 18/7    39   

20.  Jahn                   Jindřich                   8/10   39

21.  Kadlubiec          Rudolf                    1/4     39    

22.  Kmoch              Vlastimil                   9/3     40

23.  Kořínek             Antonín                   16/2    40

24.  Kohn                 Vlastimil                  25/8    39

25.  Konáš                Stanislav                  14/9    39

26.  Kopecký            Jaroslav                  4/8      40

27.  Král                   František                 16/2    40

28.  Krupinec             Jiří                         15/9    39

29.  Martinek             Zdeněk                 26/8    40

30.  Levý                  Miroslav                 21/12  39  

31.  Navrátil               Oldřich                23/7    39  

32.  Nepevný             Bohumil                   14/3    39

33.  Novotný              Karel                     19/12  39

34.  Nový                   Jiří                          13/4    40

35.  Pazdera                Josef                    6/5     39

36.  Pecák                   Petr                      28/9    39

37.  Pejcha                  Ivo                        2/11    39

38.  Podlena                František            30/10   40

39.  Příhoda                 Václav                 16/4    39

40.  Ptáček                  Jaroslav              15/7    39

41.  Říha                      Jiří                       2/3      39

42.  Seitl                      Jaroslav              1/7       40

43.  Seibal                   Miloslav              11/11   39

44.  Smetana               Bohuslav             6/9      39

45.  Skála                    Jiří                       12/9    40

46.  Svoboda               Milan                    24/9    40

47.  Šoltys                   František              19/4    39

48.  Špaček                 Jiří                        2/10    39

60.  Šporn                    Zdeňek                9/10    40

49.  Švaňhal                 Karel                   20/6    40

50.  Šulc                      Miroslav               7/8      40

51.  Titič                      Josef                    11/9     38

52.  Tým                     Antonín                 11/6    39

53.  Urban                   Josef                    29/12   40

54.  Urgáč                   Štefan                   13/4     39

55.  Vařeka                 Miroslav              18/11    38

56.  Večeřa                  Antonín             15/5      39

57.  Vojťech                Miloslav                30/3    40

58.  Vorel                    Jindřich               8/9      40

59.  Zůbek                   Bohuslav                9/7      40