"Klášter" v minulosti

"Klášter" okolo roku 1965

Nyní

  Pohled z Křížové

Pohled z Lázeňské

  Jen kotva po nás zůstala

Nyní sídlo ČSÚ

    Zadní vchod do "Kláštera" z Křížové v roce 2010