Třídní profesor Ing. Samuel Hejzlar

    Banár   Marek  
    Dopita   Miloslav  
    Dostál   Dobromil  
    Ferudl   Jan  
    Ježek   Petr  
    Kocfelda   Pavel
    Mišun   Josef  
    Prášek   František  
    Středa   Otto  
    Synek   Petr  
    Trypes   Petr  
    Vydržel   Svatopluk  

       

             Třídní profesor Ing. Samuel Hejzlar

    Bureš   Milan  
    Hezina   Jiří  
    Hromník   Metod  
    Jandač   Josef  
    Jirák   Petr  
    Kardoš   Imrich  
    Lajzo   Lubomír  
    Palic   Jaromír  
    Plíva   Jiří  
    Pospíchal   František  
    Povolný   Ladislav  
    Týc   Jan  
    Vejvoda   Pavel