Kliknutím na název plavidla, se Vám otevře podrobný popis a fotografie.           

  Blaník   Beskydy
  Jeseníky   Kamýk
  Lipno   Morava
  Orlík   Slapy
  Šumava   Tábor
  Tatry   Vltava
       
  Zadokolesové motorové remorkéry  
     
  Vážení návštěvníci. Právě jste se tímto kliknutím dostali na stránky motorových zadokolesových  
  remorkérů. Mnozí z vás jejich historii znají , mnozí z vás byli členy jejich posádek. I já jsem měl tu  
  čest na jejich palubách poznávat sílu, přednosti a v neposlední řadě i jejich lodní ladnost, která na   
  Labi neměla konkurenci. Postupně jsem osobně poznal snad všechny jejich kapitány, kteří s  těmito   
  loděmi dokázali splnit, snad mohu s trochou nadsázky napsat, i nesplnitelné. Samozřejmě nesmím   
  zapomenout ani na jejich pány mistry. Ti ve valné většině byli skutečnými mistry svých motorů a se   
  zbytkem posádky dokázali často také opravit neopravitelné.   
     
  Prvotní rozhodnutí, které předcházelo jejich zrodu, se datuje v závěru dvacátých let minulého století.   
  Jak to skutečně tehdy bylo uvedl pan Bohumil Švarc*  v knize "50 let československé plavby na Labi".   
  A tak si přečtěte alespoň jeden odstavec, v kterém  pan Švarc popsal jak tehdejší vedení ČPSL, a.s.   
  připravovalo obnovu lodního parku, ve kterém se počítalo již v roce 1927 s motorizací nejenom   
  nákladních  ale i vlečných remorkérů.    
  "V pořadí druhý generální ředitel ČPSL, a.s., Ing. František Fišer vystoupil již v roce 1926 s požadavkem
  na výstavbu 6 kusů motorových nákladních lodí. MVP - Ministerstvo veřejných prací se však uvolilo  
  postavit 4 motorové nákladní lodě a pronajmouti je ČPSL. K zadání výstavby došlo až počátkem roku  
  1928. V tomto roce přichází Ing. Fišer s požadavkem obnovy vlečné síly. Navrhuje stavbu dvou motorových
  vlečných lodí. Znamená to, že již v roce 1928 dochází k závěru, i když v předchozích létech požadoval   
  ještě parníky, že páře je ve vlečné síle odzvoněno, a je třeba se u novostaveb orientovat na motory.   
  Tyto zcela jistě moudré myšlenky a výroky generálního ředitele je nutné hodnotit jako historický zlom  
   ve vývoji staveb plavidel. Až dosud kralující pára jako pohonná síla před téměř 100 lety znamenající  
  dějinný skok ve vnitrozemské plavbě, je překonána motory, pro jejichž obsluhu a sílu se začalo v plavbě 
  v té době v odborných kruzích horovati".    
     
  V těchto několika větách popsal pan Bohumil Švarc*, tehdejší celkový stav a situaci u ČPSL, a.s. Více z 
  historie najdete v knize vydané v roce 1972, která vyšla k výročí 50 let československé plavby na Labi.  
     
  Pouhé tři roky uplynuly od úvah generálního ředitele Ing. Fišera, když byly na hladinu Labe spuštěny   
  první dva zadokolesové motorové vlečné remorkéry. Tábor a Blaník byly uvedeny do provozu v roce   
  1931. O rok později byl převzat první bočnokolesový remorkér určený k vlečení člunů - President   
  Masaryk - "M I" a v roce 1933 jeho sesterská loď M II. Informace o těchto bočnokolesových vlečných   
  remorkérech najdete v samostatném oddílu technických popisů, které budou věnovány BKMR. Během  
  let byly spuštěny na vodu a uvedeny do provozu další zadokolesové remorkéry. Bylo jich postaveno   
  celkem 12. Jejich technické popisy a fotografie jsou součástí tohoto souboru.  
     
  Podle knihy 50 let Československé plavby na Labi upravil a přepsal Pavel Křesťan  
     
  *Bohumil Švarc, dlouholetý zaměstnanec Československé plavby labsko-oderské. V posledních létech  jeho  
  pracovního života působil ve funkci ředitele Odbočky ČSPLO, n.p./ČSPL, a.s. v Hamburku. Před  odchodem na   
  zasloužený odpočinek byl ředitelem obchodního oddělení ředitelství  ČSPL, a.s.