pan Ferdinand  Eliáš - lodě a jejich zařízení            pan Jiří  Janeček - lodní motory, elektrotechnika                    

                   pan Pavel  Počinek  ( Čajda )- technologie            pan František  Pittauer - parní stroje

                   pan Josef  Černý - plavební nauka, němčina     pan Břetislav  Kment - občanská výchova                   

                   paní Helena  Matysová - jazyk český                                  

                  paní Libuše  Boudová - jazyk český, jazyk německý 

                   paní Štětková - němčina, organizace                                    pan  Josef  Korbel - tělesná výchova 

                   pan Jaroslav Fuchs - technické kreslení                       pan Václav Šebl - plavební nauka

                   paní Hana Hnátková - technické kreslení

                   pan Jiří Toman -strojírenská technologie 

                   pan František Kalous - plavební nauka,strojírenské předměty

                   pan Bohumil Brych - plavební nauka, lodě a zařízení

                   pan Stanislav Pěch - technologie, strojírenství                   pan Ledinský - matematika, branná výchova

                   pan Lieman                                                                           

        pánové Počinek a Brych    

         Boh. Brych a Ing. Karel Kalina