V pátek 3. 5. 2013 se v penzionu Eva ve Sloupu v Čechách sešla členská schůze

 

Klubu lodníků o. s. svépomocné organizace mladých aktivních plavců. Klub bude pomáhat svým

 

členům, kteří se ocitnou v kritické situaci kdekoliv na trati. Na schůzi byly odsouhlaseny stanovy klubu.

 

Jsou k prohlédnutí na stránkách Klubu www.klublodniku.cz. Další informace o Klubu lodníků získáte i

 

na www.facebook.com/klub.lodniku. Předsedou Klubu lodníků je pan Štěpán Bárta, bližší informace o

 

klubu od něho získáte na adrese barta.stepan@gmail.com

 

Koncem schůze pokřtili pánové Brych a Foldyna vlajky Klubu a popřáli Klubu mnoho zdaru v jeho

 

záměrech.