AIS - živá mapa - lodní provoz a pozice plavidel  
      Binnenschifffahrts- welt  
      ČNP - historie československé námořní plavby  
      Marina Vltava - Nelahozeves  
      Loděnice Vltava - Staré Ouholice  
      Zaměstnanecká agentura pro lodní posádky IPS  
      Odkazy na web  
      Nakladatelství MARE CZECH  
      Státní plavební správa  
      Katalog www stránek  
      Paluba.eu  
      Labská plavební společnost  
      Sdružení provozovatelů osobní lodní dopravy  
      SOŠ dopravní a strojírenská  
      SEO katalog  
      Evropská vodní doprava  
      Dopravní noviny  
      Povodí Labe  
      Oblastní muzeum Děčín  
      Střední průmyslová škola strojní a dopravní  
      Školící kurzy   bobrdc.cz  
      ELWIS - Elektronischer Wasserstraßen  
      Aktuální vodní stavy - ARD Text  
      Ředitelství vodních cest ČR  
      Řeka Labe  
      Schiffsmuseum Grötschel  
      Pražská paroplavební společnost a.s.  
      Fachgruppe Elbeschiffahrt  
      Schiff & Hafen  
      Klub lodníků  
      DDR Binnenschiffahrt, soukromý web Uwe Gieslera  
      Vodní cesty a plavba  
      Web o ČNP  
      Námořní historie 1815 - 1918  
      RIVER  BOATS  PRAGUE  
      Personálný lodní servis TMLG  
      Rýnský patent. sk