Knihy, povídky, básně atd.  
     
  Bejšovec Josef:       Kvartální setkání  
  Brůža Vladimír:      Můj život s plavbou ( a moje plavba životem )  
     
  Brychta Čeněk:  Padesát let Labského překladiště Loubí  1880 - 1930  
     
  Cach Vojtěch:     Náklad do Hamburku  
     
  Kessel Otto:             Vzpomínky, které neodnesla voda  
  Kessel Otto:             Panic je na nic  
     
  Čenda Lovász:        Vzpomínka na 21. srpen 1968                                     
     
                                    Malý Jan:                Paměti kpt. v. v. Jana Malého  
  Malý Jan:                Soubor povídek  " Vzpomínky lodního kapitána"  
     
  Odborný slovník plavby,  NĚMECKO - ČESKÝ a ČESKO - NĚMECKÝ  
     
  Poláček Karel:       21 stran vzpomínek Karla Poláčka  
     
  Říha Ladislav:        Co jsme všechno zažili, když jsme ještě jezdili  
     
  Svoboda Vlastimil:     Šífák, cyklista, dobrodruh a spisovatel vzpomíná  
     
  Šebl Václav:         " Šífácké historky", ze vzpomínek plavčíka Župíka  
     
  Veselá Natálie:     Chceme moře  
     
  Zoubková Eva:    " HORE DOLE ", povídka z plavby po Dunaji do Rakouska.  
  Zoubková Eva:      Troška (ne)vhodné aktivity.  
  Zoubková Eva:      Dvě blbé blondýny na remorkéru  
  Zoubková Eva:   Tři luční květinky - část první.  
  Zoubková Eva:   Tři luční květinky - část druhá.  
     
  Louda Vladimír:  " Poprvé ", plavba na plachetnici Fram s P. Veverkou.  
  Louda Vladimír:   Měla to být cesta do Hamburku (pěšky).  
     
  Krejčí Ivan:       Lodí přes Mittellandkanal a Labe do Mělníka  
  Křesťan Pavel :  Vzpomínka na podnikové noviny " Labský plavec ".  
  Pavel Křesťan:  Činnost lodních posádek ČSPLO, n. p. / ČSPLO, s. p. v námořním přístavu Hamburg mezi roky 1959 - 1992  
     
     
  Povodí Vltavy:   Kopie časopisu věnovaného voroplavbě.  
     
  Louda Vladimír:   Moje první cesta na západ  
  Louda Vladimír:   Kanoí z Hřenska do Hamburku v roce 2008  
  Louda Vladimír:   Na kole do Hamburku (květen 2014)  
  Louda Vladimír:   Vzpomínky  
     
  Ďurďák Jan:   V cizích službách  
  Ďurďák Jan:   Básnička k Vánocům 2018  
     
  Povídka:   Vzpomínka na noční dobrodružství  
  Šorfa Josef:     Moje první plavba  
  Šorfa Josef:    O jednom pakování