----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Milan  Sládeček          Příkrá 2792 / 27     760 01  Zlín

    SladecekMilan@seznam.cz                     

                        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Pavel   Miroš                Duchcovská   133 / 9      405 01  Děčín

    pavelmiros@seznam.cz