Přání k Vánocům 2019 a Novému roku 2020.

Všem plavcům doma i na cestách,kamarádům a jejich rodinám,klidné prožití svátků vánočních a zdraví,štěstí,pohodu a vše dobré v  novém roce 2020       

                                                                         PŘEJÍ  UMLAUFOVI

Ich möchte im Namen der Fachgruppe Elbeschiffahrt aus Dresden allen Tschechischen Schifffahrtsfreunden ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Mit freundlichen Grüßen, Mario Hofmann und Familie.

Přejeme Vám hezké a pohodové prožití vánočních svátků a pevné zdraví, štěstí a pohodu v novém roce 2020

Přejí Vladimír a Hana Bělkovi

 

Vše nejlepší, hodně zdraví, příjemné svátky, přeje Sváťa Štěpnička s rodinou.

  Hezké Vánoce a  štěstí zdraví v příštím roce přeje Šorfa Josef.