Pravidelné setkání ke konci roku, bývalých zaměstnanců dílny Rozběles - ČSPLO - ZZP. Tímto zdravíme všechny,

kteří na dílně a v servisu pracovali, vzpomínáme i těch co již nejsou mezi námi. Prosinec 2019.