Kolegové a kamarádi.Protože všichni víme,že je mezi námi mnoho přátel,kteří sloužili jako členové lodních posádek u Československé námořní plavby,chtěl bych vám dnes představit knihu Domovský přístav Praha.Má  podtitul Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989.Napsala ji Lenka Krátká,Ph.D. z Ústavu pro soudobé dějiny AVČR.Kniha celkově pohlíží na založení, rozvoj a na fungování podniku Československá námořní plavba v uvedených letech.Text doplňují dobové fotografie.Knihu vydalo nakladatelství Karolinum/www.karolinum.cz/.V současné době se Dr.Krátká zabývá problematikou říční plavby v naší republice do r.1989.Samozřejmě také ve vztahu k fungování podniku ČSPLO.Kdo by měl zájem sdělit zajímavosti z říční plavby je na našem webu výzva!Předpokládá se vydání podobného knižního svazku.Petr Zeman