Vážení kolegové a přátelé plavby,

po delším čase bych se rád s vámi podělil o zážitky z dovolené na jiné vodní cestě než té naší, kterou jsem strávil společně s přáteli, se kterými jsem prožil učňovská léta a nějakou dobu, než odešli pracovat do jiného oboru. Jižní Morava je krásná země a žijí zde pohodoví lidé. Kamarád Petr Voltner pro naši partu zajistil celodenní plavbu po Baťově kanálu a řece Moravě. Byl to nevšední zážitek, sledovat, jak je tato vodní cesta využívaná pro rozvoj vodní turistiky. Co mě dostalo, bylo neuvěřitelné množství lidí na plavidlech různého druhu, kteří se plaví buď s vlastními, nebo pronajatými loděmi a nejsou to žádné necky. Ta, na které jsme se celý den plavili a bavili, byla loď se dvěma motory a spouštěcí kormidelnou, nás bylo šestnáct s plným pohodlím. Jako turista nepotřebuješ žádný patent ani oprávnění, stačí deset minut proškolení a jedeš. Komory obsluhuje jeden člověk a na břehu je posezení s občerstvením a důkladnou informací o stavbě, historii atd. Byli jsme překvapeni šířkou a hloubkou řeky Moravy a je nasnadě, že poslední pokusy o splavnění této řeky nacházejí sluchu i u Poláků a Slováků. O zelených je neradno moc se před místními  zmiňovat. Pokusy o zbudování několika nádrží na záplavovou a dešťovou vodu pro zemědělské účely vždy narazily jak Moraváci hovoří na jakési čolky, střevlíky a křečky. Ale tam, co jsme trávili týden, byl kraj slivovice a vína a ta bez vody nevzejde. A jak pravil náš průvodce z rajských nic nevypálíš. Takže dneska by si pan Baťa s podobnou stavbou ani neškrt. Budování kanálu trvalo od roku 1934 do roku 1938, přeprava lignitu skončila v roce 1960. V současné době využívá kanál cca 90 000 turistů ročně, takže mi můžeme jen tiše závidět. V současné době je v těchto částech jižní Moravy velmi aktuální diskuze o zadržení vody pro účely zavlažování a zamezení záplav. Často jsme slyšeli, že se oprašují staré projekty na zadržování vody v krajině. Zelení borci jsou momentálně zticha, protože současná situace nenahrává jejich argumentům proti. Stavby, které by srážky, nebo průtok usměrňovali tak, aby voda zbytečně neodtekla pryč. A tak jsme zase doma a vidím kam až došla ekonepolitika v našem kraji. Kdyby již stáli oba jezy tam, kde měly být podle původního projektu, tak byl Děčín až do Ústí pro plavbu, vodní turistiku a zadržování vody jinde než dnes. Co řeší jeden jez v Loubí vědí šífáci všichni. Tato úlitba zeleným šílencům za Topolánkovy vlády nepřinese žádný velký prospěch této zemi a tvrdé okolnosti donutí všechny zúčastněné k přehodnocení názorů na budování vodních cest a hospodaření s vodou jako na západě, nebo v Polsku. Ale jaké názory kolují mezi ochránci vám můžu přiblížit .V Hamburku se koná tradiční výstava voda a volný čas, byl zde i český stánek podporovatelů ponechat Labe jako nějaký skanzen, bylo to po velkých záplavách a dotyčný mladík mi v klidu prohlásil, že kdyby se zbourala Vltavská kaskáda, pak žádná povodeň nebyla, až takhle daleko jsou někteří myslitelé bojující za životní prostředí. Pro vaše obveselení mohu přidat perličku, že „informovanost“ vládne i v jiných sférách. Návštěvník z ministerstva, který přijel do Hamburku, se ptal: hovortě kudy chodí lodi od nás? Po vysvětlení, že po Labi, byla odpověď: čudné, veď hovorili hen pres to černé more! Podotýkám, že to nemá nic společného s narážkou na Slováky, jen jsem se snažil asi i špatně gramaticky přiblížit i některé znalosti i od lidí z jiných pater. Ale konec legrace, dnes se opět začíná vést diskuze co s vodou která není. Hodně let máme zpoždění z realizací, jak s ní hospodařit a příspěvek na sudy pro zahrádkáře to neřeší. Hodně škody nadělala kampaň proti plavbě jako škůdci životního prostředí, dnešní mladí jsou v zajetí totální masáže o nezbytnosti nic nedělání a ponechání všeho bez zásahu. Proto je nutné jim naopak přibližovat naši historii, tradice a vědomosti o vodních stavbách a projektech v minulosti, které dodnes slouží nám všem. Ze škol a nadřízených orgánů mizí to, na čem jsme vyrostli, tzv.selský rozum. Snad se naše generace ještě dožije alespoň změny názorů na tuto problematiku, kterými je přes media krmena naše společnost, kdy pochybné argumenty předkládají „odborníci“ na vše. Zdravím a přeji všem pohodu a dobrou náladu. F Hošna.