Před srazem šífáků v Teplicích 21.11.2018, jsme se sešli k malé pietě u hrobu našeho kamaráda kapitána Jiřího Beláka.

                                                                                                                                                       Text a foto P.Zeman