Fotografie ze srazu seniorů ČSPLO -  Děčín 3. 10. 2018.