Vážení kolegové a přátelé plavby,

chtěl bych doplnit informaci k článku Petra Zemana ohledně našeho srazu 8. 5. 2017. Samotného mne mrzí ale daleko víc věcí. Celá akce a její příprava trvala skoro půl roku. Původní představa byla opět se sejít v restauraci "Střelnice" jako minule. Většina kolegů, kteří odešli od plavby, však upřednostňovali plavbu lodí, což bylo pochopitelné. Když jsem poprvé sondoval možnosti a nabídku společnosti Labská plavební s.r.o., byl jsem překvapen cenovou relací při plavbě do Königsteinu, nebo Bad Schandau a zpět. Na tyto částky jsem nemohl přistoupit. Pak došlo k dohodě, že pojedeme do Hřenska a zpět, s tím, že plavidlo respektive restaurace nám bude k dispozici pro volnou zábavu. V pátek 5.5., t.j tři dny před naším srazem mne bylo pani manažerkou ohlášeno, že požadují ještě za každou hodinu stání plavidla tisíc korun. Po bouřlivé debatě pak pro nás prý majitel učinil výjimku, že platit budeme až po páté hodině odpoledne. Při naše konečném ujednání mne bylo přislíbeno, že bude na palubě teplé jídlo, dokonce pro děti horká čokoláda atd. Jak dopadlo přislíbené občerstvení, si každý mohl zkontrolovat sám. To,že většina z nás odešla demonstrativně v pět hodin z lodi mělo tento důvod, když pominu cenu za pivo a pití,která v Děčíně nemá konkurenci. Suma, kterou jsem musel zaplatit předem za tento výlet, byla 20 000,- Kč plus výlohy za poštovné a režie útraty pro tři osoby - naši hosté. To co se vybralo děleno počtem osob, děti neplatily a ženy jen polovinu, jen tak, tak pokrylo uvedené výdaje. To jen pro info těm kteří nebyli s tímto do detailu seznámeni. Musím říct, že pro tuhle firmu budu dělat reklamu, jak se patří. Kolegové, co dorazili z ciziny, asi žasli, jak se taky dají vydělávat peníze. Škoda, šífáci  v důchodu nejsou hladoví, ale tohle nemělo s férovým jednáním nic společného. Příště, když bude ještě příště, víme kam nejít. Druhá věc, která se mne dotýká a asi všech, kteří mi v poslední době pomáhali, byla neúčast těch, kteří bydlí v Děčíně a blízkém okolí. Až na výjimky jejich důvody zde nebudu ani komentovat. To že dorazili i bývalí absolventi i ze zahraničí a celé republiky naopak potvrdilo, že jsme nezapomněli. Přeji všem hodně zdraví a osobní pohody do dalších let.

 

František Hošna