Ve dnech od 2. 5. do 4. 5. 2017 se uskutečnil poznávací zájezd našich žáků druhého ročníku Střední školy plavecké a řemesel v Děčíně do Hamburku, Magdeburku a Schönebecku. Účelem zájezdu bylo doplnění a rozšíření znalostí v předmětu plavební nauka a zeměpis popř. dalších praktických dovedností. V Hamburku byly navštíveny hlavní části námořního přístavu a pronajaté přístavní území naší republiky.Součástí prohlídky v Magdeburku byly místní přístavy,zdvihadlo v Rothensee,akvadukt, úžinu Domfelsen a historický řetězový a kolesový parník.V Schönebecku hlavní návštěva byla zaměřena na partnerskou německou plaveckou školu, kde spolu žáci obou škol vytvořili modelovou výuku v předmětu vodní cesty a praktické dovednosti v práci s lany (tvorba uzlů a vrhání lankem na cíl). Poznávacího zájezdů se zúčastnilo 33 žáků a 3 pedagogové.