Střekovské zdymadlo - technické dílo s poutavými příběhy

Tématický výlet na nejspodnější zdymadlo na Labi v ČR – Masarykovo zdymadlo, jsme podnikli dne 13.10. se třídami 2LB a 3LA a 20.10. se třídami 1LA a 2LA.

Hlavním důvodem bylo vidět komplex zařízení a zopakování odborných pojmů, o kterých se žáci učí v hodinách plavebního zeměpisu a plavební nauky. Odborná názvosloví bývají pro velkou část z nich matoucí. Zde je měli možnost shlédnout a pracovníci zdymadla k tomu ještě přidali některé praktické informace a dokonce i zajímavé vyprávění o neobvyklých situacích, kterými doprovodili jinak strohé názvy a čísla o velikostech, sílách, výkonech.

Dramatické bylo např. vyprávění o čištění jezového pole pomocí potápěče v těžkém, plátěném skafandru, kterého přisál  v hloubce u dna zdrže silný proud vody, vzniklý ve škvíře v jezu Asi 5 hodin musel pracovník snášet stres, než se podařilo zahradit potřebnou část a poté jej vyprostit.

Jiná je příhoda s tlačným remorkérem (TL 4) který jednou v zimě boural na zdrži (horní hladina) ledy. (Pamětníci vědí). Najednou obsluha plavební komory zaslechla houkání lodi ze spodní úrovně, že bude chtít proplavit nad zdymadlo. Nejspíš si připadal jako blázen, když zjistil, že se jedná o ten remorkér, který před chvílí pracoval nahoře nad "komorou". Ta příhoda je pravdivá, žádný výmysl. Tlačné remorkéry mívají dost ploché dno a tak se tehdy stalo, že vrstva ledu, která končila hranou jezu, nadzvedla trup lodi a ta pokračovala jako na klouzačce a dál - skokem do dolní úrovně hladiny Labe. Lodi ani posádce se tehdy nic závažného nestalo, protože v řece bylo tou dobou dost vody a tak rozdíl hladin, tvořený jezem nebyl tak velký, jako běžných cca 7 metrů. 

Z ekologického hlediska je vhodné upozornit na rybí přechody, které jsou na zdymadle a které byly již významně modernizovány.

Také pro další předměty, zejména strojních a stavebních oborů, je zde mnohé k vidění. VD Střekov má více funkcí než jen pro plavební účely – energetika, ekonomika, (výroba a rozvod  hydroenergie), bezpečnost ( v omezeném rozsahu manipuluje vodu i pro vodní hospodářství přilehlých aglomerací a reguluje průtoky při povodňových jevech). Návštěvu bych doporučil absolvovat i dalším oborům.

Ing. Petr Vít,

učitel Střední školy lodní a technických řemesel v Děčíně.