Fotografie osobních lodí ČSPLO v Děčíně z archivu Miloše Dočekala. Převážně šedesátá léta 20.století